We are very flexible and fast CD/DVD manufacturer with several different packing solutions

Offert

Digibox Plus OY är ett företag med uteslutande estniskt privat kapital som grundades 2005 och vars huvudverksamhet utgörs av replikering av CD/DVD- och BluRay-skivor. Vi replikerar skivor även i små upplagor, dessutom även magnetband och noter. Vidare förmedlar vi studiotjänster och driver konstverksamhet. Till allt detta erbjuder vi olika förpackningslösningar och transporttjänster.
Vi är representerade i Lettland, Finland och Sverige. Våra tjänster tillhandahålls i alla baltiska länder, Norden och flera andra europeiska länder. Vår främsta fördel framför våra konkurrenter är flexibilitet och konkurrenskraftiga priser. Vår målsättning är att erbjuda kunden den bästa och snabbaste lösningen efter alla parters behov genom individuell och professionell kommunikation. Vi kännetecknas av följande fyra nyckelord:

Kvalitet.
Vår kvalitet bygger på erfarenhet och våra samarbetspartners' produktionsutrustning. Vi arkiverar testprotokoll för alla projekt replikerade hos oss – detta möjliggör efterkontroll vid var tid. Även skivornas överensstämmelse med designfilerna kontrolleras. Avvikelsen mellan designfilen och slutprodukten är under 5%.

Pålitlighet.
Som vår samarbetspartner kan du vara helt säker på att Dina intressen är skyddade. Alla upphovsrättsskyddade material hanteras säkert och med största ansvarsmedvetenhet. Kundernas säkerhet och nöjdhet är viktigast för oss. Det är bland annat därför som vi har gått med i upphovsrättsorganisationer såsom NCB – Nordisk Copyright Bureau.

Oavhängighet.
Digibox Plus OÜ är specialiserat uteslutande på replikering av lagringsmedier. Vi är inte anknutna till något av de bolag som äger rättigheter och ger ut skivor. Vi äger inte heller några aktier i sådana bolag. VI KAN FÖRSÄKRA ATT VI ÄR EN TILL 100% OBEROENDE TILLVERKARE.

Flexibilitet.
Vår kundbas utgörs av både små företag (1-2 individer) och stora ljud/videoföretag i Estland, Lettland och andra länder över hela Europa. Det vill säga att vi sätter lika stort värde på små och stora order. Dessutom har vi en mycket flexibel prissättningspolicy. Du behöver inte vara insatt i alla tekniska frågor, vi tar hand om samordning av de olika delarna av ditt projekt. Kontakta oss och vi hittar den bästa och förmånligaste lösningen för dig.


Kontakta oss